Naar boven ↑

Update

Nummer 3, 2022
Uitspraken van 30-01-2022 tot 06-04-2022

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates, waarin zes uitspraken zijn opgenomen.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TADRARL:2022:23: onafhankelijkheid en distantie
Advocaat treedt op voor een stichting, die kritisch staat tegenover de coronamaatregelen van de overheid. Uiteindelijk werd hij ook penningmeester van deze stichting. Uit de feiten blijkt volgens de raad Arnhem-Leeuwarden dat de advocaat zijn onafhankelijkheid uit het oog is verloren en daarbij bedreigend en intimiderend is opgetreden. Het leidde tot een voorwaardelijke schorsing van vier weken.

ECLI:NL:TAHVD:2022:76: ronselen van cliënten
Advocaat maakt tweemaal € 50 over aan zijn cliënt, die hij in een strafzaak bijstaat. Raad Den Haag oordeelt de klacht ongegrond. Op het dekenappel oordeelt het hof dat de overgemaakte bedragen meer dan een “aardigheid” zijn. Het hof overweegt tevens dat het ronselen door met name strafrechtadvocaten een bron van zorg is. Berisping.

ECLI:NL:TAHVD:2022:71: optreden tegen voormalig cliënte
Advocaat heeft van 2007 tot 2011 een vennootschap van klaagster bijgestaan. Vanaf november  2019 staat dezelfde advocaat de voormalige echtgenoot bij in een geschil tegen klaagster. Raad Arnhem-Leeuwarden achtte de klacht gegrond om de aanwezigheid van redelijke bezwaren als bedoeld in Gedragsregel 15 lid 3.c. Er werd een waarschuwing gegeven. Het hof overweegt dat de bijstand dateert van acht jaar geleden en dit maakt dat van redelijke bezwaren niet is gebleken. Klacht alsnog ongegrond.

ECLI:NL:TADRSHE:2022:24: beïnvloeden van getuige
Een klachtonderdeel komt erop neer dat verweerder potentiële getuigen heeft benaderd en geïntimideerd. De raad ’s-Hertogenbosch overweegt dat Gedragsregel 22 zich ook uitstrekt tot potentiële, dus nog niet aangezegde, getuigen. Aan de getuige wordt kenbaar gemaakt dat gesprekken zijn opgenomen. De raad kwalificeert dit als “beïnvloeding” en oordeelt de klacht op dit onderdeel gegrond. Waarschuwing.

ECLI:NL:TADRSGR:2022:33: streven naar welwillendheid en vertrouwen
Advocaat laat onaangekondigd en “onverhoeds” een geluidsfragment ter zitting afspelen. De raad Den Haag overweegt onder meer dat verweerder er bewust voor heeft gekozen de wederpartij op de zitting te overvallen en voor het blok te zetten. Onzorgvuldig en niet zoals een behoorlijk advocaat betaamt gehandeld. Het leidde tot een berisping.

ECLI:NL:TADRARL:2022:21: uitlating over advocaat
Advocaat klaagt erover dat verweerder over hem tijdens een echtscheidingsprocedure stelt dat hij een meer dan zakelijke verhouding heeft met zijn cliënte. De raad Arnhem-Leeuwarden overweegt dat de passage in het processtuk is opgenomen met de bedoeling te diffameren. Het leidde tot een waarschuwing.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij

4. Advocaten onderling