Naar boven ↑

Rechtspraak

Behandeld in Nieuwbrief NOvA Tuchtrecht Updates 2022-3

dekenappel in klachtzaak tegen eigen advocaat. Anders dan de raad oordeelt het hof in deze beslissing dat de betaling van twee keer € 50,- aan een cliënt (klager in eerste instantie) in PI meer inhoudt dan een 'aardigheid'. Verweerder heeft verklaard dat hij de betalingen had verricht nadat klager erom had gevraagd en verweerder dit deed om cliënt aan zich te binden. Gezien ook de persoonlijke omstandigheden van de cliënt ziet het hof deze betaling als het ronselen van een cliënt. Schending kernwaarden onafhankelijkheid, integriteit en gedragsregel 28. Berisping.