Naar boven ↑

Rechtspraak

Behandeld in Nieuwbrief NOvA Tuchtrecht Updates 2022-3

Klacht tegen advocaat van de wederpartij. Verweerder heeft potentiële getuigen benaderd. De door verweerder gekozen bewoordingen zijn dusdanig dat die zouden kunnen leiden tot ongeoorloofde beïnvloeding van getuigen. Verweerder heeft derhalve in strijd met gedragsregel 22 gehandeld. Daarnaast heeft verweerder tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door in het verzoekschrift tot het leggen van conservatoir beslag de verweren van klager niet op te nemen, maar te volstaan met verwijzing naar de producties die aan het verzoekschrift waren gehecht. Verweerder had er immers op bedacht moeten zijn dat een verzoekschrift tot het leggen van beslag slechts marginaal wordt getoetst en had derhalve de verweren van klager in de tekst van het verzoekschrift op moeten nemen. Klager is voor het overige niet ontvankelijk omdat de overige klachten betrekking hebben op gedragingen jegens de advocaat van klager, die daar desgewenst zelf over kan klagen. Klacht deels gegrond. Waarschuwing.