Naar boven ↑

Update

Nummer 3, 2019
Uitspraken van 01-01-2019 tot 27-03-2019

Hierbij ontvangt u de derde editie van de NOvA Tuchtrecht Updates.

In deze nieuwsbrief zijn zes uitspraken geselecteerd die recentelijk zijn gepubliceerd. Deze keer gaat het om drie uitspraken van het Hof van Discipline en drie uitspraken van de Raad van Discipline in het ressort ’s-Hertogenbosch.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraak is geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die ten behoeve van publicatie door de tuchtcolleges zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook terug te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selecties uitspraken door de NOvA

De uitspraak, ECLI:NL:TAHVD:2019:15, ziet op een geval waarin verweerder eerder tuchtrechtelijk was veroordeeld omdat hij geen rekening en verantwoording had afgelegd over de gelden ontvangen op zijn derdengeldrekening en de ontvangen bedragen zonder toestemming van de klager had verrekend met (gestelde) openstaande facturen. Het Hof van Discipline oordeelt dat verweerder na die uitspraak de ontvangen gelden voor klager had moeten doorbetalen. Door dit niet te doen heeft verweerder de inhoud van een tuchtrechtelijke beslissing genegeerd. (r.o. 5.3 ev.)

De uitspraak, ECLI:NL:TAHVD:2019:10, is geselecteerd vanwege de overwegingen van het Hof van Discipline die zien op het delen van informatie over een zaak met derden. Verweerder had in dit geval contact gezocht met de buurvrouw van zijn cliënt en van de wederpartij en met zijn correspondentie vertrouwelijke en privacygevoelige informatie gedeeld (r.o. 5.11 e.v). Door dit te doen heeft verweerder de belangen van de wederpartij onevenredig geschonden.

De uitspraak, ECLI:NL:TAHVD:2019:17, betreft een uitspraak op een wrakingsverzoek. De verzoeker heeft alle kroonleden van het Hof van Discipline gewraakt, ook de leden van de wrakingskamer. Deze uitspraak is geselecteerd omdat het een bijzondere situatie betreft, waarin de wet noch het wrakingsprotocol voorziet. De wrakingskamer beoordeelt daarom eerst of zij het verzoek kan behandelen.

De uitspraak, ECLI:NL:TADRSHE:2019:30, betreft een geval waarin de advocaat in confraternele correspondentie een tegenvoorstel tot schikking heeft gedaan terwijl hij wist dat zijn cliënten op dat moment geen schikking wilde treffen. De Raad van Discipline acht het ook tuchtrechtelijk verwijtbaar dat verweerder de mail waarin hij dit tegenvoorstel deed niet aan zijn cliënten heeft doorgestuurd (r.o. 5.7 en 5.8).

De uitspraken, ECLI:NL:TADRSHE:2019:15 en ECLI:NL:TADRSHE:2019:31, zien op de verantwoordelijkheid van advocaten bij het voorlichten van cliënten over een mogelijke aanspraak op gefinancierde rechtsbijstand. Indien deze voorlichting gebrekkig is kan van een bewuste keuze om geen gebruik te maken van gefinancierde rechtsbijstand geen sprake zijn. Dit komt voor risico van de advocaat.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij

7. Financiële aangelegenheden

15. Wraking