Naar boven ↑

Rechtspraak

Behandeld in Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates - 2019-2

Verweerder is tekortgeschoten in zijn advisering over de mogelijkheid om een toevoeging aan te vragen en heeft onzorgvuldig gehandeld door eerst toe te zeggen een toevoeging aan te vragen en daarna op die toezegging terug te komen. Niet gebleken dat verweerder zijn macht heeft misbruikt door te dreigen. Voor zover de klacht ziet op optreden van verweerder in 2014 is de klacht niet-ontvankelijk ex artikel 46g lid 1 aanhef en sub a Advocatenwet. Deels gegrond, deels ongegrond, deels niet-ontvankelijk. Berisping.