Naar boven ↑

Update

Nummer 10, 2019
Uitspraken van 03-05-2019 tot 04-06-2019

Hierbij ontvangt u de tiende editie van de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates.

In deze nieuwsbrief zijn vijf uitspraken geselecteerd: een van het hof van discpline, twee van de raad van discipline Amsterdam en twee van de raad van discipline 's-Hertogenbosch. 

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TAHVD:2019:22: doorbreking geheimhoudingsplicht
Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mag een advocaat de geheimhoudingsplicht doorbreken. Het betaamt een advocaat die overweegt de geheimhouding te doorbreken de deken om advies te vragen (r.o. 5.13). In dit geval is geen sprake van een uitzonderlijk geval. De zoon van klagers had voor zijn overlijden een en ander verteld en de advocaat uitdrukkelijk verboden deze informatie met anderen te delen (5.14).  De advocaat heeft de informatie terecht niet gedeeld met zijn ouders.

ECLI:NL:TADRAMS:2019:116: geen spreekverbod, geheimhouding
De vrijheid van meningsuiting, die ook voor advocaten geldt, brengt mee dat een advocaat geen spreekverbod kan worden opgelegd (r.o. 5.7). De advocaat heeft wel onbetamelijk gehandeld door in de media uitspraken te doen over hetgeen een andere advocaat tegen de deken heeft gezegd. Hij heeft daarbij onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de andere advocaat (r.o. 5.10)

ECLI:NL:TADRSHE:2019:92: risico-inschatting appèl
Een cliënt alleen algemene informatie geven over het instellen van hoger beroep is ontoereikend. De advocaat had klaagster ook moeten vertellen wat de procesrisico’s in haar specifieke zaak konden inhouden (r.o.5.3). Ter comparitie had de rechter voorgehouden de vordering (gedeeltelijk) te zullen afwijzen en op een schikking aangedrongen. Niet gebleken is dat de advocaat afdoende met klaagster heeft besproken welke kansen zij had en welke risico's aan het voortzetten van de procedure waren verbonden.

ECLI:NL:TADRAMS:2019:111: opvolgen instructies van de cliënt
Indien een advocaat de instructies van de cliënt onverenigbaar acht met de op hem rustende verantwoordelijkheid voor zijn eigen optreden, en deze onverenigbaarheid niet kan worden opgelost, dient de advocaat zich terug te trekken (4.7). Zonder overleg beslissingen nemen over de strategie, terwijl bekend is dat de cliënt het niet mee eens is met die strategie, is tuchtrechtelijk verwijtbaar (4.11).

ECLI:NL:TADRSHE:2019:89: betalen griffierecht
Klacht tegen een deken. De deken heeft de klacht niet doorgestuurd naar de raad van discipline omdat de klager het griffierecht niet binnen de gestelde termijn heeft betaald. De deken heeft conform de wet gehandeld zodat hem geen tuchtrechtelijk verwijt valt te maken.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

16. Rol deken