Naar boven ↑

Rechtspraak

Behandeld in Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates 2023-9

Raadsbeslissing. Klacht tegen verweerder die als advocaat optreedt in zijn eigen zaak. Verweerder heeft zich onbetamelijk gedragen door zonder medeweten van de advocaat van de wederpartij de partijdeskundige van de wederpartij te benaderen en hem in dreigende bewoordingen te trachten te bewegen om zijn rapport in te trekken. De raad rekent verweerder zwaar aan dat hij bij het optreden voor zichzelf zijn rol en verantwoordelijkheid als advocaat uit het oog heeft verloren. Klacht gegrond. Berisping.