Naar boven ↑

Rechtspraak

Behandeld in Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates - 2021-4

Dekenbezwaar. Verweerster zou gedurende langere tijd onbereikbaar zijn geweest. Naar het oordeel van het hof heeft verweerster niet voldaan aan de professionele standaard, door herhaaldelijk en gedurende een lange periode onbereikbaar te zijn geweest. Meerdere cliënten hebben tevergeefs contact met verweerster gezocht en verweerster was evenmin bereikbaar voor de Raad voor Rechtsbijstand en het Juridisch Loket. Pas na zeer geruime tijd reageerde zij op berichten van de deken. Nu echter niet is gebleken van een serieus en ernstig patroon, ziet het hof, anders dan de raad, geen aanleiding voor het opleggen van een voorwaardelijke schorsing en acht het een berisping passend en geboden. Voor matiging van de proceskosten ziet het hof in hetgeen verweerster heeft aangevoerd (hoge kosten in een financieel moeilijke tijd) geen aanleiding. Verweerster heeft haar financiële positie ook niet nader onderbouwd. Gedeeltelijke vernietiging. Berisping. Proceskostenveroordeling.