Naar boven ↑

Rechtspraak

Hoger beroep ingesteld door verweerder tegen gedeeltelijk gegrond verklaarde klacht. Tijdens de mondelinge behandeling van de zaak door het hof hebben partijen nadere afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn na de zitting schriftelijk door partijen aan het hof bevestigd. Verweerder doet daarbij een aantal toezeggingen en klager geeft aan de klacht alsnog te willen intrekken. Het hof ziet ervan af om de deken te vragen of hij de klacht wenst voort te zetten om redenen van algemeen belang. Het hof vernietigt de beslissing van de raad en verstaat dat op de klacht niet hoeft te worden beslist.