Naar boven ↑

Update

Nummer 2, 2020
Uitspraken van 01-01-2020 tot 28-01-2020

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates.
In deze nieuwsbrief zijn vijf uitspraken geselecteerd; vier uitspraken van het hof van discipline en een uitspraak van de raad van discipline Den Haag.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TADRSGR:2020:1gebruik functienaam ‘professional support lawyer’
Dekenbezwaar ter verkrijging van duidelijkheid aangaande het gebruik van de functieduiding “professional support lawyers” voor juridische medewerkers op de website van een advocatenkantoor.  De deken stelde onder meer, dat hier sprake is van misleiding nu het publiek bij het gebruik van de term lawyer direct denkt aan een advocaat, terwijl deze medewerkers dit niet zijn. De raad oordeelt dat inderdaad sprake is van misleiding en dat niet wordt gehandeld zoals een behoorlijk advocaat betaamt. Gezien de aard en inzet van de klachtprocedure volgt geen maatregel.

ECLI:NL:TAHVD:2020:1: mogelijke tegenstrijdigheid tijdig melden
De raad concludeert uit de feiten dat de advocaat eerder melding had moeten maken van het feit, dat het hem niet vrijstond bijstand te verlenen en gaf een waarschuwing. Het hof vernietigde dit oordeel onder meer omdat klager zich in deze kwestie al eens tot een andere advocaat had gewend. De klacht werd alsnog ongegrond geoordeeld.

ECLI:NL:TAHVD:2019:217: informatie aangaande beroepsaansprakelijkheidspolis
Advocaat wijst een aansprakelijkheidsclaim af zonder daarbij zijn verzekeraar te (willen) melden, laat staan een kopie van de polis te verstrekken. Raad Amsterdam acht de klacht ter zake ongegrond en het hof bekrachtigt.

ECLI:NL:TAHVD:2019:218: zich grievend uitlaten
De raad legde een berisping op voor het onder meer in diskrediet brengen van een medewerker van een gemeente. Tijdens de mondelinge behandeling van het hoger beroep kwamen partijen alsnog tot een vergelijk en dat leidde tot vernietiging van de uitspraak in eerste aanleg. Zo kan het dus ook.

ECLI:NL:TAHVD:2019:216:  rechtstreeks aanschrijven
De advocaat heeft klaagster spoedheidshalve buiten haar advocaat om aangeschreven in het weekend om iets niet te doen. Het hof oordeelde op dit punt anders dan de raad in eerste aanleg, nu de advocaat ervan mocht uitgaan dat de advocaat van klaagster in het weekend niet bereikbaar was. Overigens werd de eerdere berisping door de raad gehandhaafd.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij