Naar boven ↑

Rechtspraak

Behandeld in Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates - 2020-1

Klacht over advocaat wederpartij ongegrond. Hoewel het inbrengen van een bewijsstuk dat mogelijk in strijd met de wet is verkregen in beginsel niet hoort, is de raad van oordeel dat verweerder in dit geval niet tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door in de dagvaarding citaten op te nemen afkomstig van geluidsopnamen noch door de geluidsopnamen en de transcriptie daarvan over te leggen.