Naar boven ↑

Update

Nummer 1, 2020
Uitspraken van 01-10-2019 tot 15-01-2020

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates van dit jaar. Het NOvA Kenniscentrum tuchtrecht wenst u een goed en vooral klachtvrij 2020 toe.
In deze nieuwsbrief zijn zes uitspraken geselecteerd; een uitspraak van het hof van discipline, drie van de raad van discipline Amsterdam, een uitspraak van de raad Den Haag en een uitspraak van de raad Arnhem-Leeuwarden.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TADRARL:2019:279:  mede verantwoordelijk voor kantoorgenoot
De onder meer a-typische geldstromen op de kantoorrekening had de advocaat moeten aanzetten tot nader onderzoek van de praktijkvoering van zijn kantoorgenoot. Door dat na te laten houdt de raad verweerder mede verantwoordelijk voor de niet integere financiële praktijkvoering van deze kantoorgenoot. Dit leidde tot een schorsing van zes weken.

ECLI:NL:TADRSGR:2019:261: informatieplicht cliënt
Advocaat heeft zijn cliënt onvoldoende geïnformeerd over het risico van proceskostenveroordeling en dit leidde tot een waarschuwing.

ECLI:NL:TADRAMS:2019:251: onrechtmatig verkregen bewijsstukken
Advocaat van wederpartij neemt in de dagvaarding citaten op afkomstig uit gemaakte geluidsopnamen, die zonder instemming zijn gemaakt en ook onrechtmatig zijn verkregen. Nu het aan de civiele rechter is te oordelen over de toelaatbaarheid van het bewijsstuk, valt een advocaat behoudens bijzondere omstandigheden geen tuchtrechtelijk verwijt te maken. Klacht ongegrond.

ECLI:NL:TADRAMS:2019:245: betaling derdengeld
Advocaat had een deel van in depot gestort bedrag gerestitueerd aan cliënt en een deel  verrekend met openstaande declaraties, terwijl de hier klagende wederpartij nog steeds uitging van een depot, nu er nog geschilpunten waren op te lossen. De advocaat volgde met deze handelwijze onder meer instructies van haar patroon. De raad overweegt onder meer dat overleg met de deken aangewezen was en oordeelt de klacht gegrond zonder oplegging van een maatregel.

ECLI:NL:TADRAMS:2019:236: confraternele correspondentie
De raad oordeelt dat gedragsregel 12 (oud) niet geldt voor gevoerde correspondentie tussen niet bij de procedure betrokken advocaten. Het in het geding brengen van deze correspondentie kan weer wel op basis van artikel 46 Advocatenwet tuchtrechtelijk verwijtbaar zijn.

ECLI:NL:TAHVD:2019:212: gehonoreerd herzieningsverzoek
Het hof oordeelt dat bij zijn eerdere uitspraak het beginsel hoor en wederhoor is geschonden en het verzoek tot herziening wordt dan ook toegewezen.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij

4. Advocaten onderling

11. Herziening, nietigheid en herroeping van uitspraken