Naar boven ↑

Rechtspraak

Behandeld in Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates 2020-16, nummer 16, 2020

Het bezigen van de onder 2.5 genoemde kwalificaties zonder dat deze een redelijk doel dienen passen een behoorlijk handelend advocaat niet. Verweerder had, als echtscheidingsadvocaat, de-escalerend moeten optreden. Door lopende het mediation traject met onnodig grievende uitlatingen in de pers een eenzijdig, onvolledig en negatief beeld van klaagster te schetsen, heeft verweerder het tegenovergestelde gedaan. Gegrond. Berisping. Proceskostenveroordeling.