Naar boven ↑

Rechtspraak

Gegronde klacht over de eigen advocaat. Verweerder heeft het neerleggen van de opdracht van klaagster niet op zorgvuldige wijze gedaan. Hij heeft klaagster vervolgens belemmerd in het indienen van een interne klacht hierover door haar geen kopie van den kantoorklachtenregeling te verstrekken. Ook heeft verweerder klaagster belemmerd in het vinden van een opvolgend advocaat door haar mee te delen dat hij gebruik zal maken van zijn recht om de opvolgend advocaat niet toe te staan werkzaamheden in het dossier te verrichten totdat de eigen bijdrage is voldaan, en dat in een zaak waarin spoed geboden was. Berispring en kostenveroordeling.