Naar boven ↑

Rechtspraak

Klacht van cliënt tegen zijn advocaat dat hij in strijd met de wens van klager hoger beroep heeft ingesteld waardoor ISD-maatregel later is ingegaan en klager langer heeft vastgezeten. Klacht gegrond. Voordat hij overging tot instellen van hoger beroep, had advocaat zeker moeten stellen dat dit overeenkomstig de wens van zijn cliënt was, gelet op het feit dat hoger beroep in dit geval onmiddellijk gevolgen zou hebben voor klager. Waarschuwing.