Naar boven ↑

Rechtspraak

Raad van Discipline Amsterdam, 4 juli 2019
ECLI:NL:TADRAMS:2019:133

Klacht van een voormalig advocaat over de deken Den Haag ongegrond. De klacht komt neer op een verkapt hoger beroep. Daar voorziet de Advocatenwet niet in. Niet gebleken is dat verweerder in het dekenbezwaar opzettelijk een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.