Naar boven ↑

Update

Nummer 13, 2019
Uitspraken van 01-01-2019 tot 27-08-2019

Hierbij ontvangt u de dertiende editie van de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates.

In deze nieuwsbrief zijn zes uitspraken geselecteerd; drie uitspraken van de raad van discipline Amsterdam, twee uitspraken van de raad van discipline Arnhem-Leeuwarden en een uitspraak van het hof van discipline.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TAHVD:2019:60: gebruik meervoudsvorm ‘advocaten’ door eenpitter
Met het gebruik van de meervoudsvorm ‘advocaten’, terwijl de advocaat alleen kantoor houdt, geeft de advocaat naar buiten toe een onjuiste voorstelling van zaken over de wijze van praktijkuitoefening en overtreedt zij artikel 7.4 van de Voda (r.o. 5.1 en 5.12).

ECLI:NL:TADRAMS:2019:107: geheimhouding; verstrekken procesadvies aan de rechtsbijstandsverzekeraar
De geheimhoudingsplicht gaat voor op verplichtingen van de advocaat jegens de rechtsbijstandsverzekeraar die hem betaalt. Het stond de advocaat daarom niet vrij het dossier zonder instemming en medeweten van de cliënt aan de verzekeraar te sturen.

ECLI:NL:TADRARL:2019:81: inbreng transcripties van heimelijk gemaakte geluidsopnames
De klager heeft geluidsopnamen gemaakt van een gesprek zonder medeweten en instemming van de advocaat. De raad van discipline acht de inbreng van de transscripties van die geluidsopnamen in deze zaak niet in strijd met de goede procesorde (r.o. 5.6).

ECLI:NL:TADRARL:2019:96: reflexwerking gedragsregel 7 (oud)
Ook indien strikt genomen geen sprake is van een optreden tegen een voormalige cliënt, kan het optreden van de advocaat tegen een bepaalde partij onbetamelijk zijn. Aan gedragsregel 7, vijfde lid (oud) kan enige reflexwerking worden toegekend maar aan de stelplicht worden wel hoge eisen gesteld (r.o. 5.8 en 5.9).

ECLI:NL:TADRAMS:2019:108: onnodig grievende opmerkingen
De advocaat had zonder het gebruik van  zware strafrechtelijke termen zijn punt kunnen maken. Het gebruik van de strafrechtelijke termen was niet functioneel voor de zaak. De raad van discipline acht de uitlatingen onnodig grievend (r.o. 5.2 en 5.3).

ECLI:NL:TADRAMS:2019:133: verkapt hoger beroep
De klacht van de advocaat over het optreden van de deken komt inhoudelijk neer op een verkapt hoger beroep ten aanzien van het tegen de advocaat ingediende dekenbezwaar (r.o. 5.8). Daarin voorziet de wet niet zodat de raad van discipline de klacht niet-ontvankelijk verklaart.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij

16. Rol deken