Naar boven ↑

Rechtspraak

Gegrond, zonder oplegging van maatregel. Verweerster heeft met het toezenden van de dagvaarding aan de afdeling HR van de werkgever van klager de grenzen van de haar toekomende vrijheid overschreden. Verweerster heeft met haar handelwijze echter niet beoogd klager opzettelijk in zijn belangen te schaden. Gelet daarop en op de tijdsdruk waaronder verweerster heeft moeten handelen, ziet de raad aanleiding om af te zien van het opleggen van een maatregel. Daarbij heeft de raad tevens in aanmerking genomen dat verweerster een schoon tuchtrechtelijk verleden heeft.