Naar boven ↑

Rechtspraak

Behandeld in Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates - 2019-4

Verweerder heeft tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door op te treden tegen klaagster, terwijl hij voordien meer dan tien jaar als advocaat werkzaamheden heeft verricht voor klaagster. Klaagsters stelling dat het verweerder niet is toegestaan om in meer brede zin op te treden tegen klaagster is te algemeen geformuleerd en het is niet aan de raad om hierover te oordelen. De raad oordeelt enkel over concrete gedragingen. Klacht deels gegrond. Waarschuwing. Kostenveroordeling.