Naar boven ↑

Update

Nummer 3, 2021
Uitspraken van 01-02-2020 tot 10-02-2021

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates, waarin vijf uitspraken zijn  opgenomen van het hof van discipline.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TAHVD:2021:24professional support lawyer
Het hof bekrachtigt de beslissing van de raad Den Haag omtrent het gebruik van de functieaanduiding professional support lawyer op de website van het kantoor. Het hof overweegt dat een advocaat in zijn optreden dient te vermijden dat hij een misleidende of onvolledige voorstelling van zaken omtrent de praktijkvoering geeft. Nu op hetzelfde tabblad onder de website naast advocaten ook professional support lawyers staan vermeld, wordt onduidelijkheid gecreëerd en dat is onbetamelijk. Tot een algeheel verbod op onderhavige aanduiding komt het echter niet. Evenals de raad legde het hof geen maatregel op.

ECLI:NL:TAHVD:2020:270inschatting proceskosten
Na verzet oordeelde de raad Den Haag de klacht omtrent het verkeerd inschatten van geliquideerde proceskosten gegrond en legde een waarschuwing op. In hoger beroep werd aangevoerd dat het gerechtshof een verkeerd tarief had gehanteerd. Het hof overweegt onder meer dat een inschatting binnen een redelijke marge mag afwijken. Klacht alsnog ongegrond.

ECLI:NL:TAHVD:2021:23: zich grievend uitlaten
Advocaat stelt in onder meer een processtuk dat de wederpartij ‘een ordinaire oplichter is’. De raad Amsterdam oordeelde de klacht ongegrond. Het hof overweegt dat de advocaat geen spreekbuis is van zijn cliënt en dat beschuldigingen gericht aan de wederpartij door de advocaat moeten worden onderzocht. In strijd handelen met de kernwaarde onafhankelijkheid door onvoldoende afstand te houden tot cliënt. Vernietiging van de eerdere beslissing van de raad met een berisping.

ECLI:NL:TAHVD:2021:32: rol advocaat in familiezaken
Advocaat van de wederpartij stelde onder meer dat sprake was van kindermishandeling. In eerste aanleg werd een berisping opgelegd. Het hof wijdt uitvoerig uit over de rol van de advocaat in met name familiezaken en haalt daarbij (vaste) jurisprudentie aan. De berisping bleef staan.

ECLI:NL:TAHVD:2021:25melden van schikkingsonderhandelingen
Advocaat bracht een brief in het geding waarin een schikkingsvoorstel was opgenomen. In eerste aanleg was het verweer dat klager zelf de brief in een andere procedure openbaar had gemaakt, waarop de raad Den Bosch kwam tot een ongegrondverklaring. Het hof oordeelde anders. Het handelen van klager is geen rechtvaardiging voor het openbaar maken van schikkingsonderhandelingen en verweerder had een eigen afweging moeten maken. Schending van kernwaarde integriteit waarop een berisping zou passen. Het hof volstaat met een waarschuwing gezien de houding van klager.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij

4. Advocaten onderling