Naar boven ↑

Update

Nummer 7, 2020
Uitspraken van 01-01-2020 tot 08-04-2020

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates.

In deze nieuwsbrief zijn vier uitspraken geselecteerd; drie uitspraken van het hof van discipline en een uitspraak van de raad van discipline Amsterdam.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TAHVD:2020:77: grievend uitlaten
In een echtscheidingsprocedure, waarbij het onder meer ging om uitbreiding van een omgangsregeling, maakt verweerster melding van het criminele verleden van de wederpartij. De raad Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat sprake was van een gegronde klacht zonder  maatregel. Het hof kwalificeerde de verwijzing naar het verleden als functioneel en kwam tot ongegrond.

ECLI:NL:TAHVD:2020:73: grievend uitlaten
In een echtscheidingsprocedure geeft advocaat ten onrechte aan dat wederpartij een strafblad heeft, waarbij twee van elkaar losstaande dossiers door elkaar worden gehaald. De raad Den Haag komt tot een waarschuwing. Het hof oordeelde de klacht alsnog ongegrond, nu sprake was van een menselijke fout, waarvoor ter zitting direct excuus is aangeboden.

ECLI:NL:TADRAMS:2020:62: professionele distantie
De raad Amsterdam achtte het klachtonderdeel, inhoudende zonder een voorafgaande brief direct een verzoekschrift in een echtscheidingsprocedure indienen, ongegrond. Daarentegen bediende de advocaat zich onder meer van ongepaste en intimiderende e-mails en gaf hij de rechtbank onjuiste informatie. Het leidde tot een berisping. De raad zag overigens geen been in het niet geven van een hand aan de klager voor de zitting.

ECLI:NL:TAHVD:2020:75: informeren omtrent advocaatkosten
Advocaat was niet transparant over de bij klager in rekening gebrachte en oplopende advocaatkosten. Het hof kwam tot een schorsing van twee weken, waarvan een week voorwaardelijk, daarbij overwegende, dat verweerder met het leggen van conservatoir beslag
– ten behoeve van zichzelf – misbruik had gemaakt van informatie, die hij als advocaat van klager had verkregen. Verweerder had voor dit beslag ook niet de vereiste toestemming van de deken gevraagd.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

3. Advocaat wederpartij

7. Financiële aangelegenheden