Naar boven ↑

Update

Nummer 4, 2020
Uitspraken van 01-11-2019 tot 26-02-2020

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates.

In deze nieuwsbrief zijn vier uitspraken geselecteerd; twee uitspraken van het hof van discipline, een uitspraak van de raad van discipline Amsterdam en een uitspraak van de raad Den Haag.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TADRSGR:2020:38: geheimhouding mediation
Advocaat had in een verweerschrift informatie omtrent de mediation en vier gesprekken tussen partijen opgenomen. Het betrof onder meer de tijdens de mediation besproken zorgverdeling, waarbij het conceptouderschapsplan werd overgelegd. Daarmee wordt de geheimhouding geschonden, waarbij niet van belang is of klager in zijn belangen is geschaad. Waarschuwing.

ECLI:NL:TAHVD:2019:234: optreden tegen voormalige cliënt/gebrekkige klachtenregeling
Een eerdere adviesopdracht van klager aan het kantoor leverde de advocaat vertrouwelijke informatie op, waardoor het hem niet vrijstond later tegen klager op te treden. Raad en hof oordeelden gelijkluidend. Dit was anders bij het klachtonderdeel over de kantoorklachtenregeling. Het hof oordeelde in tegenstelling tot de raad dit onderdeel gegrond, nu de regeling niet voldeed aan de Voda, en kwam tot een waarschuwing.

ECLI:NL:TAHVD:2020:3: optreden wederpartij
Verweerder houdt de advocaat van de faillissementscurator bewust buiten een aanhangig gemaakte procedure. Daarmee zijn volgens het hof de belangen van deze advocaat nodeloos en op ontoelaatbare wijze geschaad.  Het hof vernietigde de uitspraak van de raad, die eerder tot ongegrondverklaring kwam, en legde een waarschuwing op.

ECLI:NL:TADRAMS:2020:27werkzaamheden op betalende basis en toevoegingsbasis
Eerst op betalende basis een strafzaak behandelen tot een maximumbedrag en daarna, wanneer het maximum is bereikt, de werkzaamheden op toevoegingsbasis verrichten, is niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. Een gegrondverklaring van een ander klachtonderdeel, onder meer het niet afspreken van een uurtarief, leidde wel tot een waarschuwing.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

 

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij

7. Financiële aangelegenheden