Naar boven ↑

Rechtspraak

Behandeld in Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates - 2020-4

Klacht over de eigen advocaat. Ambtshalve aanvulling klacht. Het valt verweerder tuchtrechtelijk te verwijten dat hij geen uurtarief met klager heeft afgesproken en geen urenspecificaties aan klager heeft verstrekt. Waarschuwing en kostenveroordeling.