Naar boven ↑

Update

Nummer 8, 2019
Uitspraken van 15-04-2019 tot 14-05-2019

Hierbij ontvangt u de achtste editie van de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates.

In deze nieuwsbrief zijn zeven uitspraken geselecteerd: drie van de raad van discipline ’s-Hertogenbosch, drie van de raad van discipline Den Haag en een van de raad van discipline Amsterdam.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TADRSGR:2019:91, ECLI:NL:TADRSGR:2019:92 en ECLI:NL:TADRSGR:2019:93;
relatie met de rechtsbijstandsverzekeraar van de cliënt
Deze drie zaken gaan over de opstelling van verweerders ten opzichte van de rechtsbijstandsverzekeraar van hun cliënt. Verweerders hebben zich niet gehouden aan de voorwaarden van de verzekeraar waaraan zij zich bij de aanvaarding van de opdracht hadden geconformeerd. Dit acht de raad onbetamelijk. In het debat met de verzekeraar over onder andere declaraties heeft verweerder zich intimiderend jegens een medewerker van de verzekeraar en escalerend opgesteld. De raad legt een waarschuwing en twee berispingen op.

ECLI:NL:TADRSHE:2019:58; optreden als feitenonderzoeker
Deze uitspraak betreft het verrichten van werkzaamheden door een advocaat als feitenonderzoeker, waarbij de advocaat geen rekenschap heeft gegeven van de toepassing van het ‘Protocol feitenonderzoek’ dat door haar kantoor voor dergelijke opdrachten was opgesteld. Dit acht de raad tuchtrechtelijk verwijtbaar (r.o. 5.6) en leidt tot een waarschuwing..
Zie ook ECLI:NL:TADRSHE:2019:63. Deze uitspraak betreft de tuchtzaak tegen de kantoorgenoot van bovengenoemde advocaat. De kantoorgenoot had het rapport overgelegd in een procedure. De raad van discipline achtte het overleggen van de rapportage op zichzelf niet tuchtrechtelijk verwijtbaar (r.o. 5.2).

ECLI:NL:TADRAMS:2019:84: uitingen in privé
De advocaat in deze zaak heeft in scherpe bewoordingen een journalist aangesproken om enkele artikelen van zijn blog te verwijderen waarin de advocaat met naam en toenaam en in niet misverstane bewoordingen werd genoemd. De bewoordingen van de advocaat zijn niet tuchtrechtelijk verwijtbaar omdat de journalist ook scherpe bewoordingen had gebruikt en daarmee een reactie van hetzelfde kaliber had uitgelokt (r.o. 5.6).

ECLI:NL:TADRSHE:2019:79; onwelwillende opstelling, te weinig professionele distantie
In deze zaak is ook de klager advocaat en is in de zaak waarover hij klaagt opgetreden als curator. De klacht betreft daarmee de relatie tussen advocaten onderling. Verweerder heeft zich te veel leiden door het door hem ervaren onrecht jegens zijn cliënt(en), terwijl hij als advocaat professionele distantie dient te bewaren ( r.o. 5.6). Als gevolg daarvan heeft hij het geschil laten escaleren en zich onnodig grievend uitgelaten. Dit leidt tot een berisping.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

3. Advocaat wederpartij

6. Optreden advocaat in andere hoedanigheid