Naar boven ↑

Rechtspraak

Raad van Discipline 's-Hertogenbosch, 15 april 2019
ECLI:NL:TADRSHE:2019:58

Advocaat heeft in hoedanigheid van feitenonderzoeker niet gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend feitenonderzoeker verwacht mocht worden, door zich geen rekenschap te geven van de toepassing van het Protocol feitenonderzoek en geen aandacht te besteden aan de uitgangspunten van dit Protocol.

Klacht gegrond, waarschuwing, kostenveroordeling.