Naar boven ↑

Update

Nummer 14, 2019
Uitspraken van 01-07-2018 tot 11-09-2019

Hierbij ontvangt u de veertiende editie van de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates.

In deze nieuwsbrief zijn zeven uitspraken geselecteerd; drie van de raad van discipline Den Haag, een uitspraak van de raad van discipline Amsterdam en een uitspraak van het hof van discipline, waarbij naar twee uitspraken van de raad van discipline Arnhem-Leeuwarden wordt verwezen.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TADRSGR:2019:167: tegenstrijdige advisering
Indien een advocaat een tweede advies uitbrengt dat inhoudelijk niet overeenstemt met een eerder gegeven advies, dan dient de advocaat toe te lichten waarom het advies afwijkt. Door deze toelichting niet te geven, zeker als cliënt daarom vraagt, handelt de advocaat onzorgvuldig (r.o. 5.3).

ECLI:NL:TADRSGR:2019:162: plicht tot schriftelijk vastleggen
De plicht die op een advocaat rust om belangrijke informatie schriftelijk vast te leggen, weegt minder zwaar indien de cliënt al op de hoogte is van de goede en kwade kansen van een procedure (r.o. 5.5).

ECLI:NL:TAHVD:2019:118: klagen tegen een kantoor
Het hof van discipline bekrachtigt met deze uitspraak in weinig woorden de uitspraak van de raad van discipline Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:TADRARL:2018:271.
In deze laatste uitspraak oordeelde de raad van discipline dat een klacht tegen een kantoor of zijn bestuurder(s) slechts ontvankelijk is als de klacht te maken heeft met de organisatie van het kantoor. In deze zaak was niet gebleken dat het kantoor waartegen was geklaagd enige bemoeienis had gehad met de zaken van klaagster (r.o. 5.4).
In ECLI:NL:TADRARL:2018:176 achtte de raad van discipline Arnhem-Leeuwarden een klacht tegen een kantoor wel ontvankelijk omdat de klaagster in deze zaak een concreet onderbouwd verwijt jegens het kantoor in zijn totaliteit had gemaakt (r.o. 5.2).

ECLI:NL:TADRSGR:2019:180: onbevoegd binnentreden
Aan de cliënte van verweerder had de rechtbank toestemming gegeven de woning van haar ex-partner samen met een makelaar te betreden in verband met de verkoop van de woning. De advocaat was niet bevoegd de woning binnen te gaan zonder toestemming van de ex-partner. De raad van discipline acht het zorgwekkend dat de advocaat te kennen heeft gegeven een volgende keer hetzelfde te doen. De maatregel is een schorsing van vier weken, waarvan twee voorwaardelijk.

ECLI:NL:TADRAMS:2019:155: delen van informatie aan derden
De privacyregels verbieden een advocaat niet een tegen hem gerichte tuchtklacht met een derde te delen. De raad van discipline toetst expliciet aan de AVG en oordeelt dat in deze zaak aan de voorwaarden van artikel 6 van de AVG is voldaan (r.o. 5.5).

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij