Naar boven ↑

Rechtspraak

Behandeld in Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates - 2019-14

Klacht tegen de eigen advocaat gedeeltelijk niet ontvankelijk en gedeeltelijk ongegrond. Verweerder heeft de echtgenoot van klaagster bijgestaan in een procedure waarin in twee instanties is geprocedeerd. Klager is op de hoogte van de procedure en de processtukken. Gelet daarop strekte de verplichting van verweerder om zijn advies in dezelfde kwestie aan klager schriftelijk vast te leggen en te motiveren minder zwaar.