Naar boven ↑

Rechtspraak

In de afwikkeling van de letselschadezaak van een kwetsbare klager heeft verweerder op drie verschillende momenten, bij aanvang van de opdracht, rondom de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst door klager en bij het intrekken van de toevoeging, niet de financiële waarborgen voor klager gecreëerd die van verweerder als advocaat verwacht mochten worden. Schending van de kernwaarde financiële integriteit. De raad legt hem een berisping op en daarnaast een schadeloosstelling van klager ex artikel 48b lid 1 Aw voor een bedrag van € 5.000,-.