Naar boven ↑

Rechtspraak

Advocaat heeft nadat uitspraak is bepaald, zonder toestemming van de advocaat van de wederpartij, nog inhoudelijk gereageerd op de deskundigheid van de te benoemen deskundige, terwijl de rechtbank partijen enkel de gelegenheid had geboden om aan de rechtbank te berichten of overeenstemming was bereikt over de te benoemen deskundige en om indien (een van de) partijen zich niet kon(den) vinden in de door de rechtbank geformuleerde vraagstelling met een eenvormig alternatief te komen.

Klacht gegrond, waarschuwing