Naar boven ↑

Rechtspraak

Behandeld in Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates 2023-3

Raadbeslissing. Klacht tegen verweerder in hoedanigheid van deken. Voor zover de klacht ziet op de weigering om een advocaat aan te wijzen voor het voeren van een civielrechtelijke procedure, is niet komen vast te staan dat verweerder bij de vervulling van zijn taak als deken op enigerlei wijze het vertrouwen in de advocatuur heeft geschaad. Klacht in alle onderdelen ongegrond.