Naar boven ↑

Rechtspraak

Behandeld in Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates 2023-3

Raadsbeslissing. Klacht over eigen advocaat. Verweerder heeft in zijn bijstand aan klaagster geen steken laten vallen maar heeft wel tuchtrechtelijk verwijtbaar jegens klaagster gehandeld door na te laten aan klaagster periodiek een urenspecificatie en kostenopgave te verstrekken. Deels gegrond, waarschuwing.