Naar boven ↑

Rechtspraak

Raadsbeslissing. Klacht over advocaat van de wederpartij in beide onderdelen ongegrond omdat mede op basis van het op verzoek van de raad door verweerder overgelegde bankafschrift voldoende is komen vast te staan dat verweerder in zijn e-mail van 23 maart 2019 aan klager geen mededeling heeft gedaan waarvan hij de onjuistheid kende of behoorde te kennen en de klacht dat verweerder in strijd heeft gehandeld met gedragsregel 27, doordat hij heeft geciteerd uit schikkingsonderhandelingen, onvoldoende is geconcretiseerd.