Naar boven ↑

Rechtspraak

DeĀ  klacht heeft betrekking op het optreden van de advocaat in zijn hoedanigheid van bestuurder van de rechtspersoon BV X. De aandelen van BV X vallen in de nalatenschap van de moeder van klager. De rechten van de onverdeelde boedel worden uitgeoefend door de executeur. Klager heeft als een van de erfgenamen van de onverdeelde boedel geen rechtstreeks eigen belang bij de klacht over het optreden van verweerder in zijn hoedanigheid van bestuurder van BV X.

Klacht niet-ontvankelijk