Naar boven ↑

Rechtspraak

Artikel 13 beklag. Eén van deze voorwaarden van artikel 13 Advocatenwet is dat de rechtszoekende aannemelijk moet maken dat hij/zij niet in staat is om zelf tijdig een advocaat te vinden die bereid is om hem/haar bij te staan. Klaagster heeft slechts aangegeven dat zij meerdere advocaten heeft benaderd. Anders dan zij nu in haar beklag schrijft heeft zij geen bewijsstukken en/of toelichting op de beweerdelijke afwijzingen van door haar aangezochte advocaten voorzien, althans het hof heeft die niet bij de stukken aangetroffen. De door klaagster verschafte informatie voldoet daarom niet aan de vereisten voor een verzoek tot aanwijzing van een advocaat op grond van artikel 13 Advocatenwet. Beklag ongegrond.