Naar boven ↑

Rechtspraak

Behandeld in Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates 2022-8

Klaagster is ontvankelijk omdat niet eerder tuchtrechtelijk over de klacht is geoordeeld (geen ne bis in idem). Verweerder heeft in het kader van de eerdere klachtprocedure 19-181 een uittreksel bij de gemeente van klaagster opgevraagd en heeft haar naam-, geboorte-, adres- en huwelijksgegevens ontvangen. Als reden voor het aanvragen van dat uittreksel heeft verweerder in deze klachtprocedure aangegeven dat hij in de eerdere tuchtrechtelijke procedure tegen zichzelf wilde bewijzen dat klaagster zowel in de civiele procedure tegen zijn cliƫnt als in de tuchtprocedure had gelogen over het feit dat zij geen buitenechtelijke relaties had gehad. Naar het oordeel van de raad heeft verweerder door het opvragen van dat uittreksel misbruik gemaakt van zijn positie als advocaat. Volgens vaste rechtspraak van het hof van discipline mag bewijsvergaring geen reden zijn voor het opvragen van een dergelijk uittreksel. Daarnaast heeft verweerder met de gewraakte uitlatingen over klaagster en over haar kind in deze procedure de grenzen van het betamelijke overschreden. Hij heeft de kwestie ook te persoonlijk gemaakt. Niet alleen waren de bewuste uitlatingen over klaagster onnodig, deze worden ook als grievend gekwalificeerd. Berisping.