Naar boven ↑

Rechtspraak

Behandeld in Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates 2022-8

Raadsbeslissing; Ongegronde klacht over de advocaat van de wederpartij. De raad acht aannemelijk dat verweerster mondeling een schikkingsvoorstel heeft gedaan, zodat van strijd met gedragsregel 8 geen sprake is. Verder is er onvoldoende grond om de door verweerster aan de rechtbank verzonden e-mail wegens strijd met gedragsregel 27 als tuchtrechtelijk verwijtbaar te bestempelen. Het gaat hier om het nuanceverschil dat het een schikkingsvoorstel betreft dat verweerster ook al tijdens de comparitie van partijen ten overstaan van de rechter heeft gedaan, het niet tussen partijen buiten de rechter om tot stand is gekomen en verweerster de rechtbank gelijk de volgende dag heeft verzocht de bewuste e-mail als niet-verzonden te beschouwen.