Naar boven ↑

Rechtspraak

Advocaat heeft in mediation tussen partijen opgesteld concept-ouderschapsplan, waarover partijen geen overeenstemming hadden bereikt, in een gerechtelijke procedure betreffende het gezag en omgang aan de rechtbank overgelegd. Voor het welslagen van een mediation is de tussen partijen gelden geheimhoudingsplicht van groot belang. Advocaat/mediator mag hiermee bekend worden verondersteld en dient daarnaar te handelen. Verweerster heeft desalniettemin welbewust het tijdens de mediation tussen haar cliƫnt en klaagster opgesteld concept ouderschapsplan, , als productie aan het verzoekschrift gehecht. Advocaat heeft ook toen zij op de hoogte was van de over haar ingediende klacht geen aanleiding gezien om de rechtbank te verzoeken het door haar als productie overlegde concept ouderschapsplan als niet ingediend te beschouwen.

Klacht gegrond, berisping