Naar boven ↑

Rechtspraak

Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij kennelijk ongegrond. Verweerster heeft niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door klagers gegevens uit de registers van het kadaster in te brengen. Van een (onrechtmatige) schending van de privacy van klager is geen sprake. Dat verweerster zich schuldig heeft gemaakt aan doxing heeft klager niet onderbouwd.