Naar boven ↑

Rechtspraak

Voorzittersbeslissing. Klacht over de eigen advocaat deels kennelijk niet-ontvankelijk vanwege het ontbreken van een eigen belang en deels kennelijk ongegrond. Klager heeft niet onderbouwd dat verweerder fouten heeft gemaakt bij de behandeling van klagers zaak, niet voortvarend heeft gehandeld, dat klager verweerder steeds om informatie heeft moeten vragen en meerdere keren heeft moeten wijzen op het feit dat hij verzuimde om klager stukken toe te sturen