Naar boven ↑

Rechtspraak

Artikel 13 beklag en misbruik van (klacht)recht. De door klager verschafte informatie voldoet niet aan de vereisten voor een verzoek tot aanwijzing van een advocaat op grond van artikel 13 Advocatenwet. De deken is dan ook terecht tot de conclusie gekomen dat klager zich onvoldoende heeft ingespannen om zelf een advocaat te zoeken voor het starten van een procedure tegen zijn voormalig advocaat. Overigens volgt het hof de deken in de stelling dat de procedure die klager wenst te voeren tegen zijn voormalig advocaat geen redelijke kans van slagen heeft. Het beklag zal het hof dan ook ongegrond verklaren.