Naar boven ↑

Rechtspraak

Artikel 13 beklag. Vast staat dat de deken in deze kwestie al een advocaat heeft aangewezen. De aangewezen advocaat heeft het primaire doel van klaagster voor haar bereikt. De aangewezen advocaat heeft aangegeven niets meer voor klaagster te kunnen betekenen. Het feit dat de door de deken aangewezen advocaat niet bereid is de zaak van klaagster verder te behandelen, betekent niet dat klaagster recht heeft op de aanwijzing van een andere advocaat. De deken kon het advies van de aangewezen advocaat tot uitgangspunt nemen. Door klaagster zijn geen concrete feiten en omstandigheden naar voren gebracht, noch zijn die gebleken, die aanknopingspunten bieden om te twijfelen aan de juistheid van dit advies en de daaraan ten grondslag liggende inschatting van de zaak door de aangewezen advocaat en het zinvol zouden maken om nogmaals tot een aanwijzing over te gaan. De deken heeft het tweede verzoek tot aanwijzing van een advocaat dan ook op goede gronden afgewezen. De slotsom is dat het beklag ongegrond is.