Naar boven ↑

Rechtspraak

Behandeld in Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates 5/2022

Klacht van advocaat over de advocaten van de wederpartij die in opdracht van hun cliente een intern onderzoek hebben verricht is gegrond. Verweersters hebben in strijd gehandeld met gedragsregel 9 lid 1 en met gedragsregel 24. Het had op de weg van verweersters gelegen om al in de eerste e-mail hun precieze rol tegenover klaagster duidelijk te maken. Voor zover klaagster klaagt over de wijze van onderzoek door verweersters heeft zij daarbij een onvoldoende eigen, rechtstreeks belang. Dat klachtonderdeel is dan ook niet-ontvankelijk. Waarschuwing en kostenveroordeling.