Naar boven ↑

Rechtspraak

Advocaat heeft de deken meerdere jaren belemmerd in diens toezichthoudende taak, onzorgvuldig gehandeld bij de registratie van de rechtsgebieden waarin hij is gespecialiseerd en gedurende meerdere jaren achterwege gelaten om zijn professionele kennis en kunde op voor zijn praktijk relevante rechtsgebieden jaarlijks te onderhouden en ontwikkelen. De door verweerder vermelde omstandigheden ontslaan hem niet van de verplichting om te voldoen aan de bepalingen in de voor Advocaten geldende regelgeving, waaronder de Voda en de Beleidsregel Toezicht Wwft. Deze regelgeving blijft voor advocaten gelden tot de dag waarop zij zich hebben laten schrappen van het tableau voor advocaten.

Bezwaar gegrond; voorwaardelijke schorsing 8 weken, met algemene en bijzondere voorwaarden, proeftijd 2 jaren.