Naar boven ↑

Rechtspraak

Voorzittersbeslissing. Klacht kennelijk niet-ontvankelijk nu klaagster over hetzelfde feitencomplex klaagt als in een eerdere klacht die al door de tuchtrechter is beoordeeld. Voor zover klaagster in die eerdere klachtprocedure niet alle klachten ten aanzien van verweerster naar voren heeft gebracht, komt dat voor haar rekening en risico.