Naar boven ↑

Rechtspraak

Behandeld in Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates 4/2022

Verzetbeslissing. Klacht over eigen advocaat. Verzet ten dele gegrond. Klacht gedeeltelijk gegrond. Verweerder heeft bij aanvang van zijn werkzaamheden geen opdrachtbevestiging aan klager gestuurd en ook niet op het moment dat klager wilde gaan procederen en zij over de kosten daarvan hebben gesproken. De kosten zijn opgelopen door extra werkzaamheden, ook toen heeft verweerder klager niet schriftelijk geïnformeerd en gewaarschuwd. Verder is verweerder niet duidelijk geweest over de haalbaarheid van de zaak. Waarschuwing opgelegd.