Naar boven ↑

Rechtspraak

Klacht over de eigen advocaat. Verweerder was buiten zijn toedoen om niet in staat om op tijd op de zitting aanwezig te zijn. Verweerder is niet te kort geschoten in zijn informatievoorziening aan klaagster over de aard van een deelgeschilprocedure en de slagingskans van die procedure. Klacht ongegrond.