Naar boven ↑

Rechtspraak

Behandeld in Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates 2022-4

Klacht over advocaat van de wederpartij. Klager verwijt verweerder, voor zover in hoger beroep nog van belang, dat hij de nieuwe adresgegevens van klager opgevraagd en verspreid heeft, terwijl hij wist dat klager domicilie aan het kantoor van zijn advocaat had gekozen. Anders dan de raad komt het hof tot het oordeel dat deze klacht ongegrond is. Vernietiging raadsbeslissing voor zover voormelde klacht en de daarmee verband houdende veroordeling van verweerder in het griffierecht betreffend.