Naar boven ↑

Rechtspraak

Klacht tegen advocaat van de wederpartij. Verweerster heeft zich rechtstreeks tot klaagster (de cliƫnte van klager) gewend, terwijl zij moest weten dat klager als advocaat optrad. Verweerster heeft daarnaast in de dagvaarding uitgebreid stilgestaan bij de schikkingsonderhandelingen tussen partijen, hetgeen in strijd is met gedragsregel 27. Klacht gegrond. Waarschuwing.