Naar boven ↑

Rechtspraak

Behandeld in Nieuwbrief NOvA Tuchtrecht Updates 2022-2

klacht over eigen advocaat. Een medewerker van verweerders kantoor heeft 4 euro griffierecht te weinig overgemaakt, waardoor de zaak van klager niet-ontvankelijk is verklaard. Gezien de omstandigheden van het geval is dit niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. Verkorte bekrachtiging oordeel raad.