Naar boven ↑

Rechtspraak

Het stond verweerder vrij om aan de advocaat van de wederpartij van zijn cliënt te berichten dat zijn cliënt niet langer wenste dat klager als bemiddelaar tussen hem en de zus van klager optrad. De voorzitter heeft de klacht op juiste gronden kennelijk ongegrond verklaard.

Verzet ongegrond.